Zorg en zelfmanagement

Zelfmanagement is van groot belang. Op de juiste manier toegepast door de patiënt én de zorgverlener levert zelfmanagement gezondheidswinst op en leidt deze tot verlaging van de arbeidslast bij de zorgverleners (en meer plezier in het werk), een verhoogde productiviteit en lagere integrale zorgkosten.

Op het terrein van zelfmanagement is al veel ontwikkeld, maar implementatie op grote schaal loopt achter. Dat zien we vaker in de zorg “veel initiatief, maar weinig rode lijn en opschaling”.

The Essence Consulting is vanaf het eerste moment betrokken bij de coöperatie Zelfzorg Ondersteund die daar verandering in brengt door het stroomlijnen en implementeren van bestaande kennis m.b.t ondersteunde zelfzorg met partijen die executiekracht hebben. De coöperatie Zelfzorg Ondersteund is een gezamenlijk initiatief van patiënten  en consumenten (DVN, Longfonds, Hart Vaatgroep, NPCF), zorgverleners (NHG, InEEN, LHV, NDF) en zorgverzekeraars (CZ, Achmea, VGZ, Menzis, De Friesland, ONVZ) met als hoofddoel om samen zelfmanagement succesvol en op grote schaal te realiseren.  Ook op andere terreinen als eHealth, motiva is The Essence Consulting betrokken bij verdere ontwikkeling en implementatie van zelfmanagement initiatieven . Onze kracht zit daarbij met name op het terrein om samen met de initiatiefnemers het idee uit te werken tot een werkend concept, te zorgen voor draagvlak bij de juiste stakeholders en het zodanig te implementeren dat het leidt tot structurele verbetering van de zorg.