Zorg en ICT

ICT-vraagstukken behoren niet te starten vanuit een voorkeur voor bepaald pakket of aanwezige technologie. De redenatie start vanuit het invullen van een informatiebehoefte. Voor het management vertalen we deze naar begrijpelijke ICT-oplossingen met beheersbare complexiteit.

  • Informatie focust op informatie-uitwisseling in de organisatie en tussen organisaties. Informatie wordt niet beperkt tot alleen alfanumerieke data.
  • Software omvat alle technologie gebruikt voor de manipulatie van data. Dit omvat alle niet fysieke componenten. Software is daardoor bijzonder veelomvattend, divers en complex.
  • Infrastructuur omvat alle componenten van hardware en “networking”

ICT-oplossingen worden in samenspraak met klanten geïmplementeerd middels moderne methoden voor projectmanagement en systeemontwikkeling.