Drs. Nicole van Loy

Drs. Nicole van Loy

Senior Consultant

Drs. Nicole van Loy studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht.
Nicole van Loy heeft vanuit verschillende rollen en posities al ruim 20 jaar ervaring op het brede terrein van zorg en welzijn. Bij het ministerie van VWS werkte zij als projectleider op de zwaardere, politiek gevoelige projecten. In de loop van haar carrière als consultant/adviseur is het accent van haar interesse en de opdrachten steeds meer op het terrein van strategie en innovatie komen te liggen. Zij is afgestudeerd in Gezondheidswetenschappen. Afstudeerrichting Beleid en Beheer met een specialisatie in methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Parallel aan de universiteit heeft zij ook de kunstacademie gevolgd.

Vanzelfsprekend heeft zij gedurende haar carrière meerdere opleidingen en cursussen gevolgd. Zoals een succesvolle afronding van de Vakopleiding Openbare Financiën Hogere Ambtenaren, een drie jarig management development traject bij het ministerie van VWS, een certificering in Real Drives, cursussen op terrein van corporate venturing, projectmanagement, communicatie en strategie.

De laatste jaren geeft zij zelf workshops en cursussen o.a. op het terrein van Prisma (logica in business), procesoptimalisatie, strategie en projectmatig werken.    

Profielschets: Energiek en resultaatgericht. Inhoudelijke kennis wordt gecombineerd met gedrevenheid voor de klant en een analytische aanpak. Open houding naar de buitenwereld: “kennis wordt meer als je het deelt”. Werkend vanuit een stevig netwerk met korte lijnen naar ministeries, zorgverzekeraars, ZBO’s, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, bracheorganisaties, innovatie- en participatie maatschappijen en gemeenten.    

Boeken:
  • N.C.M.L. van Loy en J.G.B. de Groot. Het ZorgPadModel, een pragmatische model voor de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden
  • N.C.M.L. van Loy. Implementatie voor gevorderden (in ontwikkeling)