onze mensen

Drs. Willem Willems

Drs. Willem Willems / Senior Consultant

Willem Willems studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij startte zijn consultancyloopbaan werkend als SAP business consultant voor verschillende grote projecten in Europa en Amerika. In deze functie heeft Willem veel ervaring opgedaan op het gebied van processen, organisatie en IT.

Willem heeft zich toegelegd op de implementatie van strategie in de zorg. Hierbij zorgt hij voor de realisatie van strategische vernieuwingen. Daarnaast advisereert hij organisaties bij kostenbesparingen en op het raakvlak van processen en ICT. Willem doceert project management, prisma en ICT aan een Business School en Hogeschool.

Hij is auteur van de boeken “Kostenbesparingen in de praktijk” Referentiemodel zorggroepen; Hulpmiddel voor zorggroepen bij de organisatie van een zorgprogramma".
Drs. Nicole van Loy

Drs. Nicole van Loy / Senior Consultant

Drs. Nicole van Loy studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht.
Nicole van Loy heeft vanuit verschillende rollen en posities al ruim 20 jaar ervaring op het brede terrein van zorg en welzijn. Bij het ministerie van VWS werkte zij als projectleider op de zwaardere, politiek gevoelige projecten. In de loop van haar carrière als consultant/adviseur is het accent van haar interesse en de opdrachten steeds meer op het terrein van strategie en innovatie komen te liggen. Zij is afgestudeerd in Gezondheidswetenschappen. Afstudeerrichting Beleid en Beheer met een specialisatie in methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Parallel aan de universiteit heeft zij ook de kunstacademie gevolgd.

Vanzelfsprekend heeft zij gedurende haar carrière meerdere opleidingen en cursussen gevolgd. Zoals een succesvolle afronding van de Vakopleiding Openbare Financiën Hogere Ambtenaren, een drie jarig management development traject bij het ministerie van VWS, een certificering in Real Drives, cursussen op terrein van corporate venturing, projectmanagement, communicatie en strategie.

De laatste jaren geeft zij zelf workshops en cursussen o.a. op het terrein van Prisma (logica in business), procesoptimalisatie, strategie en projectmatig werken.    

Profielschets: Energiek en resultaatgericht. Inhoudelijke kennis wordt gecombineerd met gedrevenheid voor de klant en een analytische aanpak. Open houding naar de buitenwereld: “kennis wordt meer als je het deelt”. Werkend vanuit een stevig netwerk met korte lijnen naar ministeries, zorgverzekeraars, ZBO’s, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, bracheorganisaties, innovatie- en participatie maatschappijen en gemeenten.    

Boeken:
  • N.C.M.L. van Loy en J.G.B. de Groot. Het ZorgPadModel, een pragmatische model voor de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden
  • N.C.M.L. van Loy. Implementatie voor gevorderden (in ontwikkeling)