Financiële gezondheid

Kostenbeheersing is een essentiële vaardigheid.

Bedrijven die hun kosten beheersen een groot voordeel ten opzichte van hun concurrenten. Niet alleen is de winstgevendheid beter, maar deze bedrijven kunnen ook een concurrentieslag langer volhouden.

Kostenbeheersing is de vaardigheid van het in lijn te brengen en te houden van de kosten nodig om de waarde voor de klant te creëren. Dit houdt in dat alleen die kosten gemaakt worden die nodig zijn voor het uitvoeren van het business model.

In het kader van het beheersen van kosten kan het nodig zijn om te hoog opgelopen kosten te reduceren. Kostenreductie is daarmee een belangrijk onderdeel van kostenbeheersing.  The Essence Consulting heeft ruime ervaring met verschillende methoden van kostenreductie.

Vermijd de valkuil van waarde-vernietiging door bewuste keuze methode

Ironisch genoeg levert kostenreductie niet altijd winst op. Maar al te vaak wordt niet alleen de kosten gereduceerd, maar ook de waarde van een bedrijf. Uit een onderzoek van Mercer bleek dat een groot deel van de bedrijven die actief waren met kostenbesparingen minder zijn gegroeid dan de markt.

De valkuil van waarde-vernietiging dient dan ook vermeden te worden. Abstract gesteld luidt de regel daarvoor: de kosten van een post mogen alleen gereduceerd worden als de waarde die door de post aan het bedrijf wordt toegevoegd minder gereduceerd wordt.

Een bewuste keuze voor een kostenreductie-methode levert een belangrijke bijdrage aan beheerst kosten-management en daarmee aan de concurrentiepositie van het bedrijf.

Er bestaan verschillende methoden
voor kostenreductie. De methoden verschillen van elkaar wat aanpak en impact betreft.

  • Strategische kostenmanagement
  • Organisatiekosten reductie
  • Overige kosten reductie
  • Kaasschaaf-methode

De aanpak verschilt in de kostensoorten die worden aangepakt en de ‘diepte’ waarmee dit gebeurt. Met ‘diepte’ wordt hiermee bedoeld in hoeverre de oorzaak van de kosten wordt geraakt.

De impact van de methoden is ook zeer verschillend. Impact heeft niet alleen betrekking op de mogelijke besparing, maar ook op de benodigde inspanning van de organisatie.

De keuze voor een methode is afhankelijk van een aantal factoren als doel van de besparing, ervaring en cultuur.