Cursussen

Juist in complexe situaties waarbij een richting moet worden bepaald, kan een analytische en feitelijke benadering helpen om de zaken in het juiste perspectief te zien. The Essence Consulting heeft ter ondersteuning van deze analytische benadering een speciaal framework, Prisma, ontwikkeld. Doordat wij alleen werken met ervaren consultants kunnen wij snel tot de essentie van de problematiek doordringen.

 

Prisma Basis: scherpte in problemen oplossen

Aan managers en (staf-)adviseurs worden hoge eisen gesteld. Niet alleen wordt verwacht dat zij een antwoord formuleren op complexe business-vraagstukken, maar ook dat zij dit antwoord helder presenteren. Wat kan de cursus Prisma daarin voor u betekenen?

Na deze cursus bent u in staat om het analyseproces gestructureerd op te zetten en de daaruit volgende resultaten zo te structureren dat ze kristalhelder en onderbouwd zijn. Om dit te bereiken volgen we een intensief programma gebaseerd op de bewezen Prisma-methodiek, werken we in kleine groepen en wordt de cursus gegeven door een ervaren docent.

De cursus wordt zowel in-company als open gegeven. Bij in-company cursussen wordt samen met u gekeken naar de leerdoelen en het programma en uw voorbeelden worden verwerkt in de cursus. Eerdere deelnemers waren onder andere directeuren, projectmanagers, consultants, accountmanagers, en HRM-adviseurs. bedrijven als Interpolis, TPG, CZ, RedFoxBlue, Medicinfo, Achmea Consulting Academy, het NIC en VGZ.

Resultaat: glasheldere en onderbouwde conclusies
Na afloop van deze cursus bent u in staat om:
– Een probleemanalyse traject te structuren
– De logische structuur van uw antwoord en argumenten op te bouwen
– Uw, en andermans, logica te valideren

Cursus gaat uit van de bewezen Prisma-methodiek
Voor het uitvoeren van haar advies-opdrachten heeft The Essence Consulting de Prisma-methodiek ontwikkeld. Deze methodiek heeft zich bewezen bij verschillende klanten.De methodiek gaat uit van decompositie van de vraag in ‘behapbare’ deelvragen.
Op deze deelvragen wordt een logisch antwoord geformuleerd. De antwoorden op de deelvragen leveren de onderbouwing voor het antwoord op de hoofdvraag.

De cursus wordt gegeven in kleine groepen
Voor het bereiken van een maximaal effect is deelnemers-participatie vereist. Vandaar dat gekozen is voor kleine groepen van 5 – 8 deelnemers.

Ervaren docenten
De cursus wordt gegeven door één van de partners van The Essence Consulting. Zij voeren allen strategische opdrachten uit voor gerenommeerde organisaties. Bij deze opdrachten is logica van onschatbaar belang om het juiste, gefundeerde advies te kunnen geven.

Prisma Bootcamp:  22/23 juni

Doel: meer impact door aanscherpen logica en presentatie

Om dit te bereiken volgen we een intensief programma gebaseerd op de bewezen Prisma-methodiek, werken we in kleine groepen en wordt de cursus gegeven door een ervaren docent. Hoewel Prisma in de meeste gevallen in-company wordt gegeven, bieden we deze juni maand twee kansen tot open inschrijving voor een tweedaagse Prisma “bootcamp” inclusief overnachting. Na inschrijving wordt samen met u gekeken naar uw specifieke leerdoelen en het programma en worden ook uw voorbeelden worden verwerkt in de cursus. Ervaring leert namelijk dat oefenen op basis van eigen voorbeelden het beste werkt.

De cursus combineert Prisma-theorie met veel praktijkoefening gebaseerd op uw eigen praktijk

Het toepassen van een vaardigheid als logica in business vereist meer dan theorie. Het vereist veel oefening en het liefst met voorbeelden uit uw eigen praktijk. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat direct toepassen van de theorie op de eigen werksituaties leidt tot de beste resultaten. Tijdens de tweedaagse wordt per onderdeel de theorie toegelicht en oefenen we met de cursus-voorbeelden en met voorbeelden uit uw eigen praktijk.

De opbouw van de tweedaagse Prisma cursus is als volgt:

 Dagdeel 1

 • Warming up
 • Een overview van de Prisma methodiek
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers
 • De hoofdvraag: wat wordt er van me gevraagd?

 Lunch

 Dagdeel 2

 • Issuetree
 • De kracht van de systeemplaat
 • Oefenen, oefenen

Diner

 Korte afsluiting van de dag

 Dagdeel 3

 • Warming up
 • Concluderen: waar is die logica en hoe kom je tot een structuur?
 • Uitbouwen van het fundament: verhogen van bewijskracht en valideren van de logica

Dagdeel 4

 • Introductie op rapporteren met Prisma
 • Opbouwen en presenteren van conclusies en argumenten
 • Visualiseren van conclusies en ‘slide-technieken’

 

Ervaren docenten

De cursus wordt gegeven door de partners van The Essence Consulting en zal worden verzorgd door Mevr. N. Van Loy, J. Nugteren en Dhr. W. Willems. Allen zijn zeer ervaren in het toepassen van Prisma en het geven van de Prisma cursus.

Voorbereiding

De deelnemer krijgt het boek “Prisma: scherp problemen oplossen” uitgereikt. Ter voorbereiding op de cursus vragen we u recent materiaal uit uw eigen werkpraktijk toe te sturen.

Praktische informatie

De tweedaagse cursus wordt twee keer georganiseerd in juni te weten op:

 • 22 & 23 juni

Het minimum aantal deelnemers is 8; maximaal is er plaats voor 12 deelnemers.

De prijs van de tweedaagse cursus is €2.950,- per deelnemer. Dit bedrag is ex. BTW en inclusief boek, overnachting, diner en lunches.